Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Giao hàng trước xuất hóa đơn sau

Không có nhận xét nào :
Khi hóa đơn được xuất ra có nghĩa là đã có hàng hóa được chuyển đi,nhưng trong thực tế hiện nay vẫn tồn tại nhiều trường hợp hàng đã đến tay người mua nhưng người bán còn chưa xuất hóa đơn hoặc cũng có trường hợp ngược lại là hóa đơn đã cầm trên tay nhưng hàng hóa chẳng thấy đâu.Vậy việc giao hàng trước xuất hóa đơn sau có hợp lý?

Giao hàng trước xuất hóa đơn sau là gì? 

Theo quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC thì ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa của người mua, không phân biệt đã thu được tiên hay chưa thu được tiền. Nếu doanh nghiệp cung ứng sản phẩm/dịch vụ thực hiện khâu thu tiền trước hoặc thu tiền trong khi chuyển giao sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng thì ngày thu tiền chính là ngày lập hóa đơn.
Trong trường hợp hàng hóa được giao trước nhưng xuất hóa đơn sau được xem là hợp lý khi trên hóa đơn ghi ngày xuất hóa đơn là ngày giao hàng chứ không phải thời điểm hiện tại xuất hóa đơn. Nếu ngày ghi trên hóa đơn không phải là ngày giao hàng thì công ty, doanh nghiệp của bạn đã vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn sai quy định. Về phía công ty bạn thì số hàng hóa đã được bán ra đó được xem là không có đầu vào.Theo quy định của các bộ luật như: Bộ Luật dân sự, Luật Thương mại,Luật thuế GTGT, Luật Quản lý thuế và Luật Kế toán thì hóa đơn được xem là chứng từ xác thực việc mua/bán hàng hóa, dịch vụ. Với hàng mua vào,sau khi người bán xuất cho người mua/doanh nghiệp một hóa đơn và chỉ khi đó mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Nếu doanh nghiệp nhận hóa đơn sau khi nhận được hàng đó là hành vi là sai phạm, đó được xem là bán. Về nguyên tắc, đối với các lô hàng thuộc loại này cũng không được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.
Xét trên thực tế có nhiều trường hợp hợp đồng kinh tế có các điều khoản thỏa thuận giao hàng qua điện thoại khi có yêu cầu, định kỳ cuối mỗi tháng đối chiếu thanh toán, hóa đơn sẽ được xuất một lần. Hàng nhận về đã làm thủ tục nhập kho, có phiếu nhập, có ghi sổ, tuy chưa có hóa đơn đầu vào trong khi bán cho người mua cuối cùng doanh nghiệp đã xuất ngay hóa đơn...có doanh thu, tính đủ thuế GTGT, đã kê khai đầu ra, nếu không cho tính chi phí giá vốn thì rất vô lý.
Việc giao hàng trước xuất hóa đơn sau là hành vi vi phạm hành chính, vì vậy mà các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp phải cân nhắc khi bán hàng, chuyển hàng đến khách hàng phải xuất hóa đơn một cách hợp lý để không đẩy mình vào tình thế khó khăn. Việc lập hóa đơn không đúng thời điểm nếu không làm ảnh hướng đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ bị phạt cảnh cáo và doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 4 đến 8 triệu đồng nếu lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét