Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Giao hàng qua lan can tàu

Không có nhận xét nào :

Giao hàng qua lan can tàu có lẽ còn khá xa lạ và mới mẻ với nhiều khách hàng, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu rỏ hơn về dịch vụ khá lạ này.

Dịch vụ giao hàng qua lan can tàu là gì?

Dịch vụ giao hàng qua lan can tàu có nghĩa là người bán được xem là đã giao hàng cho khách mua hàng khi hàng hóa đã qua lan can tàu theo quy định tại cản bốc hàng, nhưng sau đó người mua phải chịu tất cả các chi phí và rủi ro nếu có xảy ra hiện tượng hàng hóa bi hư hại hoặc mất mát đối với hàng hóa kể từ sau điểm mốc ranh giới. Điều kiện để được giao hàng qua lan can tàu đòi hỏi người bán phải làm thủ tục xuất khẩu thông qua cho hàng hóa, và điều này được sử dụng cho vận tải đường thủy nội địa hay đường biển.


Trong trường hợp các bên không có quy định về giao hàng qua lan can tàu thì sẽ sử dụng điều kiện của FCA ( FCA là một điều khoảng của incoterm, và nó được dùng cho những phương thức vân chuyển gồn vận chuyển là một điều kiện của Incoterm. Nó có thể được dùng cho mọi phương thức vận chuyển, ngoài ra thì FCA cũng là một thuận ngữ được dùng để thay thế cho FOB trong vận tải hàng không). Theo quy định của điều kiện trong FOB thì người bán và người mua phải tuân thủ theo những quy định có sẵn và đang hiện hành.

Trách nhiệm của người bán trong luật giao hàng qua lan can tàu

Và theo điều kiện của luật về giao hàng qua lan can tàu thì người bán phải tuân thủ theo những quy định sau: phải lấy giấy phép xuất khẩu khi giao hàng có nghĩa là phải chiụ trách nhiệm khai báo và làm giấy tờ thông quan cho lô hàng, và chịu trách nhiệm đóng hàng, giao hàng lên tàu cho người mua chỉ định tàu đồng thời những phát sinh trước khi hàng đã lên tàu thì người bán phải chịu trách nhiệm, người bán phải nộp đầy đủ thuế và lệ phí xuất khẩu theo đúng quy định của nhà nước, ngoài ra còn phải giao hàng tại đúng điểm và đúng thời gian cho người vận tải công đã được người mua hàng quy định trước, và khi được yêu cầu thì phải cung cấp bằng chứng về việc giao hàng có người vận tải công ( biên lai nhận hàng của bên vận chuyển, vận đơn).
Ngoài ra thì cũng có một số quy định đối với đơn vị mua hàng (Người mua hàng) như sau: phải chỉ định kịp thời người vận tải theo đúng thỏa thuận, phải kí hợp đồng vận tải và trả cước vận tải theo đúng luật định, và phải chịu mọi rủi ro, tổn thất về hàng từ khi hàng được giao cho người vận tải đã được chỉ định, trong trường hợp người mua không cung cấp đầy đủ thông tin ngày tàu chạy và địa điểm xếp hàng thì người mua phải chịu một trách nhiệm đã được quy định trong hợp đồng Nếu các bên không có quy định giao hàng qua lan can tàu, thì các bạn nên sử dụng điều kiện FCA về nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của người mua Chúng tôi đã vừa cung cấp cho các bạn một số thông tin về Giao hàng qua lan can tàu trong đó có một số quy luật áp dụng cho người bán và người mua khi giao hàng qua lan can tàu.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét